סדר יום

קבוצה צעירה שנייה
(1.5-2 שני)
קבוצה צעירה ראשונה
(2-3 שנים)
קבוצה אמצעית
(3-4 שנים)
קבוצה בוגרת
(4-5 שנים)

קבוצה צעירה שנייה (1.5-2 שני)

יום ראשון יום שני
6:30-7:00 הגעת הילדים הגעת הילדים
7:00-8:00 צפייה במשחק טלוויזיה צפייה במשחק טלוויזיה
8:00-8:30 ארוחת בוקר ארוחת בוקר
8:30-9:00 התעמלות. ריתמיקה התעמלות. ריתמיקה
9:00-9:45 מוטוריקה (יכולת לקשור, לכפתר, לקלוע) עבודה עם קוביות (מוטוריקה, עבודה חושית)
9:45-10:45 מוסיקה ציור (יכולת להחזיק עיפרון)
10:45-11:45 טיול טיול
11:45-12:00 הכנה לארוחת צהריים הכנה לארוחת צהריים
12:00-13:00 ארוחת צהריים ארוחת צהריים
13:00-15:00 שנת צהריים שנת צהריים
15:00-15:30 השקמה השקמה
15:30-16:15 חטיף אחר הצהריים חטיף אחר הצהריים
16:15-18:00 טיול. חזרה הביתה. טיול. חזרה הביתה.
יום שלישי יום רביעי
6:30-7:00 הגעת הילדים הגעת הילדים
7:00-8:00 צפייה במשחק טלוויזיה צפייה במשחק טלוויזיה
8:00-8:30 ארוחת בוקר ארוחת בוקר
8:30-9:00 התעמלות. ריתמיקה התעמלות. ריתמיקה
9:00-9:45 השפה הרוסית (כתיבה נכונה, האלף-בית) אנגלית (דיבור, אלף-בית)
9:45-10:45 תיאטרון אצבעות היכרות עם העולם סביבנו
10:45-11:45 טיול טיול
11:45-12:00 הכנה לארוחת צהריים תיאטרון
12:00-13:00 ארוחת צהריים ארוחת צהריים
13:00-15:00 שנת צהריים שנת צהריים
15:00-15:30 השקמה השקמה
15:30-16:15 חטיף אחר הצהריים חטיף אחר הצהריים
16:15-18:00 טיול. חזרה הביתה. טיול. חזרה הביתה.
יום חמישי יום שישי
6:30-7:00 הגעת הילדים הגעת הילדים
7:00-8:00 צפייה במשחק טלוויזיה קריאת אגדות
8:00-8:30 ארוחת בוקר צפייה במשחק
8:30-9:00 עבודה עם פריטים קטנים (מוטוריקה, יכולת ספירה ראשונית)
9:00-9:45 תיאטרון אצבעות
9:45-10:45 טיול קריאת אגדות
10:45-11:45 עולם החי ארוחת צהריים
11:45-12:00 הכנה לארוחת צהריים
12:00-13:00 ארוחת צהריים טיול. חזרה הביתה.
13:00-15:00 שנת צהריים
15:00-15:30 השקמה
15:30-16:15 חטיף אחר הצהריים
16:15-18:00 טיול. חזרה הביתה.

קבוצה צעירה ראשונה (2-3 שנים)

יום ראשון יום שני
6:30-7:00 הגעת הילדים הגעת הילדים
7:00-8:00 צפייה במשחק טלוויזיה צפייה במשחק טלוויזיה
8:00-8:30 ארוחת בוקר ארוחת בוקר
8:30-9:00 התעמלות. ריתמיקה התעמלות. ריתמיקה
9:00-9:45 מוטוריקה (יכולת לקשור, לכפתר, לקלוע) עבודה עם קוביות (מוטוריקה, עבודה חושית)
9:45-10:45 חשבון ראשוני ציור (יכולת להחזיק עיפרון)
10:45-11:45 טיול טיול
11:45-12:00 הכנה לארוחת צהריים הכנה לארוחת צהריים
12:00-13:00 ארוחת צהריים ארוחת צהריים
13:00-15:00 שנת צהריים שנת צהריים
15:00-15:30 השקמה השקמה
15:30-16:15 חטיף אחר הצהריים חטיף אחר הצהריים
16:15-18:00 טיול. חזרה הביתה. טיול. חזרה הביתה.
יום שלישי יום רביעי
6:30-7:00 הגעת הילדים הגעת הילדים
7:00-8:00 צפייה במשחק טלוויזיה צפייה במשחק טלוויזיה
8:00-8:30 ארוחת בוקר ארוחת בוקר
8:30-9:00 התעמלות. ריתמיקה התעמלות. ריתמיקה
9:00-9:45 השפה הרוסית (כתיבה נכונה, האלף-בית) אנגלית (דיבור, אלף-בית)
9:45-10:45 פיסול מוסיקה
10:45-11:45 טיול טיול
11:45-12:00 הכנה לארוחת צהריים תיאטרון
12:00-13:00 ארוחת צהריים ארוחת צהריים
13:00-15:00 שנת צהריים שנת צהריים
15:00-15:30 השקמה השקמה
15:30-16:15 חטיף אחר הצהריים חטיף אחר הצהריים
16:15-18:00 טיול. חזרה הביתה. טיול. חזרה הביתה.
יום חמישי יום שישי
6:30-7:00 הגעת הילדים הגעת הילדים
7:00-8:00 צפייה במשחק טלוויזיה צפייה במשחק טלוויזיה
8:00-8:30 ארוחת בוקר צפייה במשחק
8:30-9:00 עבודה עם פריטים קטנים (מוטוריקה, יכולת ספירה ראשונית)
9:00-9:45 תיאטרון אצבעות
9:45-10:45 טיול קריאת אגדות
10:45-11:45 עולם החי ארוחת צהריים
11:45-12:00 הכנה לארוחת צהריים
12:00-13:00 ארוחת צהריים טיול. חזרה הביתה.
13:00-15:00 שנת צהריים
15:00-15:30 השקמה
15:30-16:15 חטיף אחר הצהריים
16:15-18:00 טיול. חזרה הביתה.

קבוצה אמצעית (3-4 שנים)

יום ראשון יום שני
6:30-7:00 הגעת הילדים הגעת הילדים
7:00-8:00 צפייה במשחק טלוויזיה צפייה במשחק טלוויזיה
8:00-8:30 ארוחת בוקר ארוחת בוקר
8:30-9:00 התעמלות. ריתמיקה התעמלות. ריתמיקה
9:00-9:45 מוטוריקה (יכולת לקשור, לכפתר, לקלוע) עבודה עם קוביות (מוטוריקה, עבודה חושית)
9:45-10:45 ציור ציור (יכולת להחזיק עיפרון)
10:45-11:45 טיול טיול
11:45-12:00 הכנה לארוחת צהריים הכנה לארוחת צהריים
12:00-13:00 ארוחת צהריים ארוחת צהריים
13:00-15:00 שנת צהריים שנת צהריים
15:00-15:30 השקמה השקמה
15:30-16:15 חטיף אחר הצהריים חטיף אחר הצהריים
16:15-18:00 טיול. חזרה הביתה. טיול. חזרה הביתה.
יום שלישי יום רביעי
6:30-7:00 הגעת הילדים הגעת הילדים
7:00-8:00 צפייה במשחק טלוויזיה צפייה במשחק טלוויזיה
8:00-8:30 ארוחת בוקר ארוחת בוקר
8:30-9:00 התעמלות. ריתמיקה התעמלות. ריתמיקה
9:00-9:45 השפה הרוסית (כתיבה נכונה, האלף-בית) אנגלית (דיבור, אלף-בית)
9:45-10:45 מוסיקה פיסול
10:45-11:45 טיול טיול
11:45-12:00 הכנה לארוחת צהריים תיאטרון
12:00-13:00 ארוחת צהריים ארוחת צהריים
13:00-15:00 שנת צהריים שנת צהריים
15:00-15:30 השקמה השקמה
15:30-16:15 חטיף אחר הצהריים חטיף אחר הצהריים
16:15-18:00 טיול. חזרה הביתה. טיול. חזרה הביתה.
יום חמישי יום שישי
6:30-7:00 הגעת הילדים הגעת הילדים
7:00-8:00 צפייה במשחק טלוויזיה צפייה במשחק טלוויזיה
8:00-8:30 ארוחת בוקר צפייה במשחק
8:30-9:00 עבודה עם פריטים קטנים (מוטוריקה, יכולת ספירה ראשונית)
9:00-9:45 ספורט
9:45-10:45 טיול עבודה עם פאזל רצפה
10:45-11:45 עולם החי ארוחת צהריים
11:45-12:00 הכנה לארוחת צהריים
12:00-13:00 ארוחת צהריים טיול. חזרה הביתה.
13:00-15:00 שנת צהריים
15:00-15:30 השקמה
15:30-16:15 חטיף אחר הצהריים
16:15-18:00 טיול. חזרה הביתה.

קבוצה בוגרת (4-5 שנים)

יום ראשון יום שני
6:30-7:00 הגעת הילדים הגעת הילדים
7:00-8:00 צפייה במשחק טלוויזיה צפייה במשחק טלוויזיה
8:00-8:30 ארוחת בוקר ארוחת בוקר
8:30-9:00 התעמלות. ריתמיקה התעמלות. ריתמיקה
9:00-9:45 מוטוריקה (יכולת לקשור, לכפתר, לקלוע) עבודה עם קוביות (מוטוריקה, עבודה חושית)
9:45-10:45 ציור ציור (יכולת להחזיק עיפרון)
10:45-11:45 טיול טיול
11:45-12:00 הכנה לארוחת צהריים הכנה לארוחת צהריים
12:00-13:00 ארוחת צהריים ארוחת צהריים
13:00-15:00 שנת צהריים שנת צהריים
15:00-15:30 השקמה השקמה
15:30-16:15 חטיף אחר הצהריים חטיף אחר הצהריים
16:15-18:00 טיול. חזרה הביתה. טיול. חזרה הביתה.
יום שלישי יום רביעי
6:30-7:00 הגעת הילדים הגעת הילדים
7:00-8:00 צפייה במשחק טלוויזיה צפייה במשחק טלוויזיה
8:00-8:30 ארוחת בוקר ארוחת בוקר
8:30-9:00 התעמלות. ריתמיקה התעמלות. ריתמיקה
9:00-9:45 השפה הרוסית (כתיבה נכונה, האלף-בית) אנגלית (דיבור, אלף-בית)
9:45-10:45 מוסיקה פיסול
10:45-11:45 טיול טיול
11:45-12:00 הכנה לארוחת צהריים הכנה לארוחת צהריים
12:00-13:00 ארוחת צהריים ארוחת צהריים
13:00-15:00 שנת צהריים שנת צהריים
15:00-15:30 השקמה השקמה
15:30-16:15 חטיף אחר הצהריים חטיף אחר הצהריים
16:15-18:00 טיול. חזרה הביתה. טיול. חזרה הביתה.
יום חמישי יום שישי
6:30-7:00 הגעת הילדים הגעת הילדים
7:00-8:00 צפייה במשחק טלוויזיה צפייה במשחק טלוויזיה
8:00-8:30 ארוחת בוקר צפייה במשחק
8:30-9:00 עבודה עם פריטים קטנים (מוטוריקה, יכולת ספירה ראשונית)
9:00-9:45 Спорт
9:45-10:45 טיול עבודה עם פאזל רצפה
10:45-11:45 עולם החי ארוחת צהריים
11:45-12:00 הכנה לארוחת צהריים
12:00-13:00 ארוחת צהריים טיול. חזרה הביתה.
13:00-15:00 שנת צהריים
15:00-15:30 השקמה
15:30-16:15 חטיף אחר הצהריים
16:15-18:00 טיול. חזרה הביתה.